İGD 38 YAŞINDA!


Partimiz TKP’nin “1973 Atılımı” kararı ışığında 5 Ocak 1976 yılında kurulan İGD’nin 38. Yılını coşkuyla kutluyoruz. 

İGD (İlerici Gençler Derneği),  1920’lerde kurulan Türkiye Komünist Gençlik Teşkilatı ve 1944'te kurulan İGB'nin (İlerici Gençlik Birliği) ardıcılı olarak, Tütüncü Abbas, Maksut gibi genç komünistlerin yiğit ve özverili çabalarının mirasını taşıyan TKP’nin genç komünist kadrolarının öncülüğünde ortaya çıktı.

TKP’nin, 1973 Atılımı kararı ile ülke içinde örgütlenmesini hızlandırmaya başlamasından sonra, Merkez Komitesi’ne bağlı bir “Gençlik Bürosu” oluşturuldu.  1975 yılında TKP'nin görüşlerini benimseyen gençlik kadroları TSİP, TİP gibi legal sosyalist partilere yakın olan diğer ilerici-sosyalist gençlik örgütleriyle bir araya gelerek tek yığınsal bir “Merkezi Gençlik Örgütü” oluşturabilmek amacıyla girişimlerde bulundular. Ortak bir yayın–dergi çıkarmaya çalıştılar. Bu derginin ismi “İlerici Gençlik” olacaktı. Fakat görüşmeler değişik nedenlerle anlaşmazlıkla sonuçlandı. TİP çevresinden gelen gençler, “İlerici Gençlik Dergisi”ni kendileri çıkarmaya başladılar. Bunun üzerine İYG (İlerici Yurtsever Gençlik) ismiyle bir dergi çıkarılması kararlaştırıldı ve “Gençlik, işçi sınıfının ulusal ve sosyal kurtuluş yolunda yürüyecektir” şiarıyla 17 Kasım 1975'te yayınlanmaya başladı. 5 Ocak 1976 yılında da İlerici Gençler Derneği kuruldu.

İYÖD (İstanbul Yüksek Öğrenim Derneği), SGÖ (Sosyalist Gençlik Örgütü) ve daha sonra Öncü Hareketi’nin TKP’ye katılma kararıyla GSB (Genç Sosyalistler Birliği) gibi değişik ilerici-sosyalist gençlik öbekleri içinde yer alan yüzlerce genç komünist İGD’ye katıldı. Bilen yoldaşın “oğullarım ve kızlarım” dediği bu genç komünist kadroların cesur ve özverili çalışmalarıyla İGD gençlik içerisinde kök salmaya, yığınsallaşmaya başladı.

İGD yönetici ve üyeleri "Hedefimiz, tek bir yığınsal Merkezi Gençlik örgütüdür. Yolumuz İşçi Sınıfının yoludur. Bu yolda el ele, omuz omuza yürümek için tüm ilerici gençleri, safları sıklaştırmaya çağırıyoruz" diyerek alanlara çıktılar... İlk olarak 1976 1 Mayıs’ında ve DGM direnişlerinde işçi sınıfının yanı başında omuz omuza yer aldılar.

Kuruluşunun 1. yılında "yolumuz İşçi sınıfının yoludur" belgisiyle yola çıkan İGD, ilerici gençliğin birliğini sağlama yolunda hızla gelişti. Binlerce genci kucakladı, Menemen başta olmak üzere, İzmir ve  ilçelerinde,  Turgutlu, Salihli, Kartal gibi  ilçelerin yanısıra Çankırı-Çerkeş, Niğde-Aksaray gibi ilçelerde; Zonguldak, Antep, Bursa, Adana, Eskişehir, Diyarbakır gibi büyük illerde şubeler açtı.

Komünist hareketin enternasyonalist ideallerini gençliğe taşıyarak; Türk, Kürt, Arap, Laz, Çerkes, Ermeni, Rum ilerici işçi-köylü-öğrenci gençlik yığınları içinde “Halkların eşitliği ve kardeşliği” temelinde bağlar kurdu. Soğuk Savaş döneminde ülkemizde azgınlaşan anti-Komünizme karşı enternasyonalizmin ilke ve ülkülerini savunarak, genç kuşakların enternasyonalist bilincinin gelişiminde okul işlevi gördü.

1977 yılında 3000 e yakın üyeye sahip oldu. 37 kişinin katledildiği kanlı  1 Mayıs 1977 kutlamalarına İGD üye ve taraftarları yığınsal olarak katıldılar.

15-17 mayıs 1978 tarihinde İlerici Gençler Derneği 1. Kongresini 58 Şube ve 20.000 e yakın üye sayısına ulaşarak yaptı. Bir yıl önceki kanlı saldırıya rağmen 1978 1 Mayıs kutlamalarında daha da yığınsal ve militanca yer aldı.

Yine 1978 yılında İGD’nin lise-ortaöğrenim öğrencileri içinde çalışmasını yürüten kadroları “Liseli Gençlik Dergisi”ni çıkarmaya başladılar ve İLD'yi (İlerici Liseliler Derneği) kurdular. İLD de kısa zamanda yaygınlaşıp, yığınsallaştı.

İGD Dünya Demokratik Gençlik Federasyonu’nun üyesiydi. 1978 yazında Küba’nın başkenti Havana’da düzenlenen “Dünya Gençlik Festivali”ne İGD delegasyonu ve  Genç Öncü, SGB, DDKD, DHKD gibi gençlik örgütlerinin temsilcileri katıldı.

1978 yılı sonları ve 1979 yılı, ülkede gerici-faşist Milliyetci Cephe hükümetlerinin iktidarda olduğu, işçi direnişlerinin ve öğrenci hareketlerinin yükseldiği, buna karşılık devlet destekli para-militer faşist saldırıların arttığı, yüzlerce ilerici-solcu ve devrimci gencin, işçinin ve aydının katledildiği, faşist  darbe girişimlerinin arttığı ve bunun için Maraş, Sivas, Malatya ve Çorum gibi illerde Alevi-Sünni çatışması görüntüsü altında kanlı katliamların planlandığı yıllardı. Bu katliamlarda yüzlerce ilerici-demokrat-solcu insan öldürüldü. İGD de bu saldırılarda 130'a yakın yönetici ve üyesini kaybetti.

6 Kasım 1979’da İlerici Gençlik Derneği, İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı tarafından, “kamu yararına aykırı” çalışmalar yaptığı gerekçesiyle kapatıldı. Kapatıldığı sırada ülkenin bütün bölgelerinde toplam 154 şube ve temsilciliği ile 50 bin kadar üyesi bulunmakta idi. Ama bu kapatma kararına rağmen İGD, savaşıma ilkelerinden hiçbir ödün vermeden sokakta, kahvede, alanlarda, okullarda ve köylerde devam etti; 12 Eylül 1980 faşist darbesine kadar yine gençlik yığınlarına öncülük etmeye çalıştı.

1980 askeri-faşist darbesinden sonra diğer ilerici-devrimci gençlik örgütleri gibi bir çok İGD yöneticisi ve üyesi gözaltına alınıp, işkenceden geçirilerek tutuklandı, uzun hapis cezalarına çarptırıldı. İGD içinde yetişip pişen genç komünist kadrolar bu zor koşullarda da çalışmalarına ara vermediler. Yeraltı çalışmasıyla partinin faşist diktatörlüğe karşı savaşımında yeraldılar. Askeri faşist diktatörlüğün hazırladığı 1982 Anayasası'na karşı "Anayasaya Hayır" kampanyasında, özellikle İstanbul İGD gençliği yiğitçe bir savaşım yürüttü. Yine 12 Eylül'ün en karanlık günlerinde "İlerici Gençlik" yayını ile gençliğin umudu oldular. İGD kadroları 12 Eylül sonrası üniversite gençliğinin örgütlenmesi konusunda çok önemli görevler üstlendiler. Likidasyona uğrayan başka örgütlerdeki genç yoldaşlarına omuz verdiler, umut oldular.

TKP’nin Marksçı-Leninci ilkeleri doğrultusunda, “Yolumuz işçi sınıfının yoludur” sloganıyla alanlara çıkan İGD’nin savaşım deneyimi, bugün de  savaşsız, sömürüsüz, sınıfsız, sınırsız bir dünya için savaşım vermekte olan, Haziran Direnişi’nde de barikatlarda yeralan işçi, köylü, öğrenci  tüm Türkiye ilerici gençliğinin yolunu aydınlatıyor.

38. yılında şan olsun İGD'ye!

top